සයිටම් දෙකට බෙදයි – වෛද්‍ය ආයතන දෙකක්

saitmසයිටම් ආයතනය අහෝසි කර එහි වත්කම් හා වගකීම් පැවරීමට එකකුත්, 2019 වසරේ සිට නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා තවත් එකකුත් වශයෙන් එකිනෙකට වෙන් වූ වෛද්‍ය ආයතන දෙකක් ඇති කරන බව රජය කියයි.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතීඥ සුදර්ශන ගුණවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනයට අනුව සයිටම් ආයතනය අහෝසි වීම සහ නව ආයතන දෙක ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවබෝධතා ගිවිසුමක් රජය දෙසැම්බර් 30 වැනි දා සයිටම් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය සමඟ අත්සන් කර තිබේ. ඒ අනුව රජයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය යෝජිත නව ආයතන දෙක ආරම්භ කරනු ඇති බව රජය පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.