සරසවිත් කොට උඩ…

 

Univercity 1-1විශ්වවිද්‍යාලයීය අනධ්‍යයන වැඩ වර්ජනය තීරණාත්මකව උග්‍ර වීමත් නිසා මුලු සරසවි පද්ධතියම මුලුමනින් අක්‍රීය වී තිබේ.

ඊයේ (28) සවස වනවිට ලංකාවේ සියලුම විශ්ව විද්‍යාලවල විභාග, පශ්චාත් උපාධී පාඨමාලා හා සති අන්ත වෙනත් පාඨමාලා අත්හිටුවා ඇත.

ඊයේ සවස (6) ට පෙර සිය බඩු බාහිරත් සහිතව නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත්වන සේ  සිසු සිසුවියන්ට  නියෝග කෙර තිබිණි.

වැටුප් වර්ධක ලබා ගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කීපයක් මුල් කරගෙන වසර ගණනක් පැවති වෘත්තීය සටනේ මේ අවුරුද්දේ වාර්ෂික ප්‍රකාශනය දැන් එළි දක්වා ඇතැයි අනධ්‍යන සේවකයෝ පවසති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.