සරසවි පිවිසුම අන්තර්ජාලයෙන්.

University-Grants-Commission-Sri-Lanka-logo_0_0

නව අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් වන සිසුන් සඳහා වන අයදුම් පත්‍ර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ  යොමු කිරීමේ අවස්ථාව පවතින බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව දන්වා සිටි.

ඒ අනුව අදාළ අයදුම් පත්‍ර  WWW.UGC.AC.lk  යන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ යොමු කළ හැකි බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි. අදාළ අයදුම්පත් බාරගැනීම මැයි මස 29 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතය.
මෙවර අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා වන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ  සිසු අත්පොත ද ඊයේ (15) දිනයේ සිට  අදාළ වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.