සල්මන් ඛාන් ට සල්ලි ගව්වේ නැහැ- නාමල් රාජපක්ෂ

SK-NR-MR-600x450

 

ජනාධිපතිවරන ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින සුප්‍රකට නළු සල්මන් ඛාන් හට කිසිදු මුදලක් ගෙවා නැති බව මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ කියා සිටී.

‘ අපිත් එක්ක  වැඩ කරන අයට සල්ලි ගෙවන පුරුද්දක් නැහැ.මීට පෙරත් 2011 යාපනේ දරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වපු  වැඩ සටහනකට සහභාගී වීම සඳහා සල්මන්  ශ්‍රී ලංකාවට

පැමිණියා.’

සල්මන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම රටට කීර්තිය ගෙන් දෙන අවස්ථාවක් බව නාමල් රාජපක්ෂ වැඩි දුරටත් කියාසිටියේය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.