සල්ලිකාර කෙල්ලෙක්ගෙ ලොකුකමට උසාවියෙන් දුන් දඩුවම

girl inමිනිස්සුන්ට සල්ලි තිබුන විට ඔලුව උදුම්මා ගැනීම හින්ද දෙයක් නෙමේ.ගොඩක් සල්ලිකාරයින් දුප්පත් මිනිස්සු දෙස බලන්නේ පහත ආකාරයාට.ඔවුන්ගේ උඩගුකම නම් සල්ලි නැති දුප්පතුන් තම මට්ටමට නොගැලපෙන්නන් සේ සැලකීමයි.

කෙසේ වුව ද උසාවියට මෙම උදගුකම් ගැලපෙන්නෑ.නඩුකාරයින් හා නීතිය ඉදිරියේ දුප්පත් පෝසත් කව්රුත් එකයි.

පහතින් දැක්වෙන ඒ වීඩියෝවේ ඇත්තේ සල්ලිකාර කෙල්ලෙක් උසාවියේ නඩුකාරයාට ලොකුකම් පෙන්නන්න ගිහින් පාඩමක් ඉගෙනගත් විදිහයි.

[vsw id=”BPjGyJvefd4″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.