සල්ලි ගත්තා තමයි එත් කඩේ ගියේ නැහැ – දයාසිරි

dayasiri jayasekara“අර්ජුන් ඇලෝසියස් ගෙන් මම ලක්ෂ දහයක් ගත්තට මම කොහෙත්ම ඔහු බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් කොහේවත් පෙනී සිටියේ නැහැ. ඒක නිසා එය අල්ලසක් ලෙස ගණන් ගන්න බෑ ‘මැතිවරණ කාලේට ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයේ ඉඳලා ජනාධිපතිවරණය දක්වාම හැමෝම ව්‍යාපාරිකයන් ගෙන් මුදල් ලබා ගන්නවා. අර්ජුන් ඇලෝසියස් යු.එන්.පී එකට විතරක් රුපියල් බිලියන ගානක් දීලා ඇති. හැබැයි මම ලක්ෂ දහය වෙනුවෙන් ඔහුව නිර්දෝෂී කිරීමට හෝ ආරක්ෂා කිරීමට කෝප් කමිටුවේ පාද සටහන් දාන්න ගියේ නෑ , පොත් ලියන්න ගියේ නැහැ.

මම කියනවා ඔව් මට අර්ජුන ඇලෝසියස් මැතවරණ කටයුතු වලට උදව් කළ කෙනෙක්. රන්ජන් රාමනායක පවා පළාත් සභා මැතිවරණ කාලේ රත්නපුරේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයන් ගෙන් මැතිවරණ කාලේ සල්ලි අරන් තියෙනවා. ඒක නිසා මම කාටවත් බය වෙන්නේ නැහැ, මම වරදක් කරලා නැහැ. මම කියන්නේ මෙච්චරයි, අර්ජුන් ඇලෝසියස් බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් කෑ ගහපු 118 දෙනෙකුගේ නම් තියෙනවා බැඳුම්කර කොමිෂන් වාර්තාවේ, මම අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් ඒ නම් ටික ප්‍රසිද්ධ කරන්න. අන්න ඒ අය තමයි අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගෙන් අල්ලස් ගත්තේ“

අහිංසක දයාසිරි වෙත දොස් පැවරීමෙන් වැලකී සිටින්න.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.