සවුත්ලන්ඩ් උද්ගොෂණය අතරතුර දැරියකට පහර දෙයි – වීඩියෝ

Captureගාල්ල සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය අධ්‍යාපන කාර්යාලයට මාරු කර යැවීමට විරුද්ධව උද්ගොෂනයක් අද ගාල්ල නගරයේදී පවත් වුනා.

මෙයට විශාල කාන්තා නියෝජනයක් එක්ව තිබුණු අතර පිරිස මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවයේ නියෙලෙනු දක්නට ලැබුනා.

මෙම සිද්ධිය වීඩියෝ කරමින් සිටි දැරියකට සටන් පාට කියමින් සිටි කාන්තාවන් කිහිප දෙනෙක් පැමිණ පහර දීමට උත්සහා කල අතර පොලිසියේ හා අනෙකුත් පිරිස විසින් අයව එම ස්ථානයෙන් ඉවත්කර ගනු ලැබූ අතර එම දැරිය රෝහල් ගතකොට තිබේ.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.