සාම්පුර් ගල් අඟුරු බලාගාරය ගැටළුවක්

'ගල් අඟුරු බලාගාරය ගැන නැවත සලකා බැලිය යුතුයි' - ජවිපෙ සාම්පූර්වලට (AUDIO)

 

 

 

ජවිපෙ දේශපාලන මණ්ඩල සභික කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතා ඊයේ (07)  මුතූර් සහ සාම්පූර් ප්‍රදේශවල සංචාරයක නිරත විය.

එහිදී සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය නිසා ගැටලුවලට මුහුණ දී සිටින ජනතාව හමුවී කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතා සාකච්ඡා කර තිබේ.

එහිදී ඔහු පැවසූවේ අවතැන් ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම් සාධාරණ ආකාරයෙන් සිදුකළ යුතු බවයි.

එමෙන්ම පරිසරය පිළිබඳවද සැලකිල්ලට ලක්කළ යුතු බවත් වැදගත් වන්නේ ජනතාව සහ පරිසරය බවත් හෙතෙම පැවසීය.

ගල් අගුරු බලාගාරය පිළිබඳ ප්‍රශ්න, පරිසර ප්‍රශ්න හා පදිංචි කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇතුළු ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

එමෙන්ම සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය පිළිබඳව නැවත සලකා බැලිය යුතු බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

 

හඬපටය  මෙතැනින්

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.