සාර්ක් චිත්‍රපට උළෙල 26දා තරංගනීයේ -නොමිලේ

සාර්ක් චිත්‍රපට උළෙල 26දා පස්වරු 6.30ට සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී සිනමා ශාලාවේ දී ආරම්භ වේ.
31දා දක්වා පැවැත්වෙන මෙම චිත්‍රපට උළෙලේ ආරම්භ දිනය ආරාධිතයන් සඳහා පමණක් වන අතර පසුව දිනයන් සියල්ල නොමිලේ නැරඹීමේ අවස්ථාව ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට හිමි වන අතර අවසන් දිනය වන 31දා චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරුන් සඳහා වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමෙන් මෙම උළෙල නිමාවට පත් වේ.
ඒ අනුව 26දා පස්වරු 6.30ට භූතාන කෙටි චිත්‍රපටයක් වන Tespame Mandala for Long Life කෙටි චිත්‍රපටය හා පස්වරු 6.35ට ඉන්දීය විශේෂාංග චිත්‍රපටයක් වන Elizabeth Pilgrimage චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.
27දා පස්වරු 3.30ට භූතාන කෙටි චිත්‍රපටයක් වන The Incurable Gift හා පස්වරු 4.00ට මාලදිවයින් විශේෂාංග චිත්‍රපටයක් වන   Insaanaa ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතය.  පස්වරු 6.00ට ඉන්දියානු කෙටි චිත්‍රපටයක් වන Marble and POst Card ද, පස්වරු 6.30ට බංග්ලාදේශ විශේෂාංග චිත්‍රපටයක් වන Mrittika Maya චිත්‍රපටයන් ද ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.
28දා පස්වරු 3.30ට ශ්‍රී ලාංකික කෙටි චිත්‍රපටයක් වන Dreams, Weavers & Viewers කෙටි චිත්‍රපටය ද,  පස්වරු 4.00ට ඉන්දීය විශේෂාංග චිත්‍රපටයක් වන Chotoder Chobai හා පස්වරු 6.00ට  නේපාල කෙටි චිත්‍රපටයක් වන Love? List? Love හා පස්වරු 6.30ට ශ්‍රී ලාංකික විශේෂාංග චිත්‍රපටයක් වන Motor Cycle චිත්‍රපටයන් ද ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.
29දා පස්වරු 3.00 බංග්ලාදේශ කෙටි චිත්‍රපටයක් වනThe Container ද,  පස්වරු 3.30ට  Shikhandi Kotha විශේෂාංග චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන අතර ම පස්වරු 6.00ට Have a Nice Day! ශ්‍රී ලාංකික කෙටි චිත්‍රපටය සහ පස්වරු 6.30ට Mina Walking නම් ඇෆ්ගනිස්ථානු විශේෂාංග චිත්‍රපටය ද ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.
30දා පස්වරු 3.00ට Vithya නම් ඉන්දීය කෙටි චිත්‍රපටය හා පස්වරු 3.30ට Pathibana ශ්‍රී ලාංකික විශේෂාංග චිත්‍රපටය  හා පස්වරු 6.00ට පකිස්ථානු කෙටි චිත්‍රපටක් වන The Pseudo Plougher හා පස්වරු 6.30ට මාලදිවයින් විශේෂාංග චිත්‍රපටයක් වන Hulhudaan ප්‍රදර්ශනය කෙරෙනු ඇත.
ශ්‍රී ලාංකික  නියෝජනය-Dreams, Weavers & Viewers
dream_03 (1)
The insurgents may have had something underneath their fighting spirit, quite apart from their common cause. Dreams, each of them could call his own. In their last hour did the dreams surface for their assassinators to decode them in the glint of their eyes? Even today the memories of the assassinators may be haunted by the living dreams of the dead.
dream_01

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.