සාර්ක් සමුළුව කොට උඩ

saarcඉන්දියාව සහ පකිස්තානය අතර පවතින විරසකය හේතුවන් සාර්ක් සමුළු වාරය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට සිදුවී ඇත. සාමාන්‍යයෙන් සාර්ක් සමුළු වාර සඳහා දින නියම කර ගැනෙන්නේ අන්‍යොන්‍ය එකඟතාවයෙනි.

කාශ්මීර අර්බුදය උත්සන්න කිරීම සම්බන්ධයෙන් පකිස්තානයට චෝදනා කළ ඉන්දියාව සාර්ක් සමුළුව සම්බන්ධ ක්‍රියාවලියෙන් ඉවත් වන බව නිවේදනය කිරීමත් සමඟම නේපාලය,භූතානය, පකිස්ථානය සහ ශ්‍රී ලංකාව සාර්ක් සමුළුවට එක නොවන බව කියා සිටියේය.

මේ තත්වය සම්බධයෙන් තමන් කණගාටුවට පත්වන් බව විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර පැවසුවේය. දකුණු ආසියාතික රාජ්‍ය නායකයින් ගේ හමුව වන සාර්ක් සමුළුව කථා සාප්පුවකට වඩා වැඩි යමක් නොවන හෙයින් මේ සමුළු වාරය පවතුනත් නැතැත් වැඩි වෙනසක් නැතයි බව විදේශ විත්ති විචාරකයින් පවසති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.