සෑම සතියකටම වරක් ඉන්ධන මිලෙහි සංශෝධනයක්!

petrolඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම සෑම දෙමසකටම වරක් සිදුකිරීමට අදාළ කමිටුව බලාපොරොත්තු වුවද ජනතාවගේ පාර්ශවයෙන් බලා සෑම සතියකටම වතාවක් ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව මුදල් අමාත්‍යංශය පවසයි.
මේ අතර  ඊයේ (05)  මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ ගොස් ඇත.
ඒ අනුව 92 ඔක්ටේන් ලීටරයක මිල රුපියල් 7 කින් ඉහළ දමා ඇති අතර නව මිල රුපියල් 155 කි. ඩීසල් මිල රුපියල් 118 ක් වන අතර එය රුපියල් 9 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ. සුපර් ඩීසල් ලීටරක මිල රුපියල් 129 ක් වන අතර එය රුපියල් 10 කින් ඉහළ ගොස්ය. භූමිතෙල් මිලෙහි වෙනසක් වී නැත. ඒ අනුව  භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 70 පවතී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.