සිංදු කියන සජිත් හම්බන්තොට හොල්ලයි

sajith-premadasaමෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රචාරන ව්‍යාපාර අතරේ සජිත් ප්‍රේමදාස ගේ වැඩපිලිවෙල කැපී පෙ නේ. කෙළින්ම රාජපක්ෂ විරෝධය මුල් කරගෙන දියත් කරන ලද මෙම ව්‍යාපාරය තුළ ප්‍රධන පොරොන්දුව වී ඇත්තේ රැකියාය.

ජනතාව මේ පොරොන්දු පිළිගත්තත් නැතත් සජිත් ගමට ඇවිත් තමන් හා සිටීම පිළබඳව හම්බන්තොට ජනතාව අතරේ ප්‍රසාදයක් හට ගෙන ඇත. සජිත් දුෂිත් යෙක් නොවීමද තවත් වාසියක් වී ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති. සියල්ලට වඩා ප්‍රබල වී ඇත්තේ ඔහුගේ ගායන හැකියාවයි.

හැන්දෑවට පත්වන සංගීත ප්‍රසංග වලදී සජිත් එක දිගට ගී ගයයි.  හම්බන්තොටින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සෑහෙන ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලැබීමට ඉඩ ඇති අතර ඉන් අනතුරුව සජිත් යලිත් නායකත්ව අරගලයට තම ඉම ලකුණු කිරීමට ඉඩ ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.