සිංහල වොයිස් ටයිපින්

voice-tyipingගූගල් සමාගම සිංහල වොයිස් ටයිපින් සේවාවක් හදුන්ව දේ ඇත. එමගින් සිදුවන්නේ කතාකරන වචන ගූගල් හරහා සටහන් සටහන් වීමයි. මෙමගින් සාමාන්‍යයෙන් යතුරුකරන වේගයට වඩා තුන් ගුණයක් වේගයෙන් යතුරුකරණයේ යෙදිය හැකි බවටයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම සේවාව Gboard යන යෙදුම භාගත කිරීම මගින් නොමිලේ ලබාගත හැකියි. මේ සේවාව භාෂා 30ක් යටතේ ක‍්‍රියාත්මක කළ හැකියි.

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.