සිංහල සිසුහු යළි යාපනේ සරසවියට යති

Jaffna-University4

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල සිසුහු    සිය අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා  යළිත් සරසවියට එන්නට එකඟවූහ.

උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාත්, පොලිස්පතිවරයාත් මීට දෙසතියකට ඉහතදී ආරක්ෂාව පිළිබඳ ලබාදුන් සහතික විශ්වාස නොකළ මේ සිසුන් කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයා තම ආරක්ෂාව තහවුරු කරන බවට ලබාදුන් පොරොන්දුව විශ්වාස කරන බවය.

ජනාධිපතිවරයා හා යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිංහල සිසුන්ගේ දෙමව්පියන් අතර යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ආරක්ෂක තත්වය පිළිබද ඇතිවූ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ඔවුන් මෙම තීන්දුව ගෙන තිබිණි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.