සිරියාවෙන් රුසියානු හමුදා ඉවත් කිරීමේ තීරණය ගැන ඇමරිකාවේ අවධානය

john krසිරියාව තුල ක්‍රියාත්මක මෙහෙයුම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරී හෙට (17) රුසියාවට පැමිණීමට නියමිතව ඇත.

මෙම සංචාරයේ දී දැනට රුසියානු රජය සිරියාවෙන් සිය හමුදා ඉවත් කර ගැනීමට ගෙන ඇති තීරණය පිලිබඳ විශේෂ අවධානයක් යොමුවන බව වාර්තා වේ.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.