සිලි මළු සටනට කඩදසිය සුදානම්

paper bagsනව නීතියත් සමඟ රටේ අති විය හැකි යෑයි කියන බෑග් සහ ඇසුරුම් හිඟය සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ ප්‍රකට කඩදාසි බෑග් සහ පරිසර හිතකාමී නිෂ්පාදන ආයතනයක්‌ වන සී/ස ඩබ්ලිව්. යූ. සෙනෙවිරත්න සහ සමාගමේ සභාපති විජිත උදයකාන්ත සෙනෙවිරත්න මහතා සමඟ ‘දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය’ කළ සාකච්ඡාවකි මේ.

ප්‍රශ්නය – ෂොපිං බෑග්, පොලිස්‌ටරයිසිල් වලින් නිෂ්පාදිත ආහාර ඇසුරුම් පෙට්‌ටි ආදිය ඉදිරියේදී තහනම් කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඒ සමඟ කඩදාසි ඇසුරුම් සහ බෑග් සඳහා ලොකු ඉල්ලුමක්‌ රට තුළ ඇති වෙනවා. මේ ඉල්ලුමට අවශය සැපයුම ඔබට ලබාදිය හැකිද?

පිළිතුර – අනිවාර්යයෙන්ම. රටේ ඉල්ලුමටත් වඩා අපට සපයන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශය සම්පත්, තාක්‍ෂණය සහ අමුද්‍රව්‍ය වලින් ඔබ හිතනවාටත් වඩා අපි ඉදිරියෙන් සිටිනවා.

ප්‍රශ්නය – නිෂ්පාදනය පමණක්‌ නොවේ ඔබේ භාණ්‌ඩ රට පුරා බෙදාහැරීමටත් අවශ්‍යයි. මේ කාර්යත් ඉතා තීරණාත්මකයි. ඒ සඳහා ඔබ සූදානම්ද?

පිළිතුර – පුළුල් බෙදාහැරීමේ ජාලයකින් අපි සන්නද්ධයි. අවශ්‍ය තැනට අවශ්‍ය වේලාවට අවශය ප්‍රමාණයට භාණ්‌ඩ ලබා දෙන්න අපට හැකියාව තිබෙනවා.

ප්‍රශ්නය – දැනට ඔබ නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රමාණය ඒ අනුව වැඩි කරන්න සිදුවෙනවද?

පිළිතුර – ඇත්තටම දැනටත් අපි රටට අවශ්‍ය තරමටත් වඩා නිපදවනවා. අතිරික්‌තය අපනයනය කරනවා. ඇමරිකාව, එක්‌සත් රාජධානිය, ඩුබායි, මාලදිවයින, සිංගප්පූරුව ආදී රටවල් 10 කට අපි කඩදාසි කවර, ලියුම් කවර, කඩදාසි ඇසුරුම් සහ පෙට්‌ටි අපනයනය කරනවා.

ප්‍රශ්නය – ෂොපිං බෑග් වල මිලට සාපේක්‍ෂව කඩදාසි බෑග් වල මිල ඉහළ බවට චෝදනාවක්‌ තිබෙනවා.

පිළිතුර – මිල ගණන්වල ලොකු වැඩිවීමක්‌ සිදුවෙන්නේ නැහැ. සියයට තිහක පමණ වැඩිවීමක්‌ සිදුවෙයි.

ප්‍රශ්නය – ෂොපිං බෑග් සහ ඉටි කොළ බෑග් තරම් කඩදාසි බෑග් ශක්‌තිමත් නැහැ නේද?

පිළිතුර – අපේ කවර සඳහා කිලෝ 5 ක්‌ 10 ක්‌ බය නැතිව දාන්න පුළුවන්.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.