සිසුවාට එරෙහිව කඩුව අත්ට ගන්නැයි කියන ගුරුවරයා

ranil wickramasingheඑක්තරා යුගයකදී මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් වර්තමාන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ ගුරුවරයා විය. ඒ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ දී ය.

දැන් මේ ගුරුවරයා කියා සිටින්නේ ජනාධිපතිවරයා ගේ කඩුව තම තම තම සිසුවාට එරෙහිව භාවිතා කළ යුතු බවය. ජී එල් පීරිස් හිටපු ඇමති ඇමතිවරයා මෙන්ම වර්තමාන පොට්ටු පක්ෂයේ නායකයා කියා සිටින්නේ බැදුම්කරය සම්බන්ධයෙන් සෘජුව වග වගකිව යුතු අගමැතිවරයා ඉල්ලා අස්වී සාධාරණ පරීක්ෂණයකට ඉඩකඩ සැලසිය යුතු බවයි.

බැඳුම්කර පිළිබඳ විමසූ කොමිස්මේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරි ඉදිරිපත් නොකර ඒ පිළිබඳව විවාදයක් පැවැත්වීම අර්ථ විරහිත බවත් ජී එල් පීරිස් පෙන්වා දෙයි. වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට පසුව ඒ පිළිබඳව විවාදයක් පවත්වන බවට ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කොට ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.