සීගිරි බඹර ප්‍රහාර වලක්වන්න බොකල වැල්

sigiriyaසීගිරිය නැරඹීමට එන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට එල්ල වන  බඹර ප්‍රහාර වලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල හා පරිසර  අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව සිංහ පාදය ආසන්නයේ යකඩ බට සිටුවා කොහු ලණු වලින් සැකසූ දිගැති ලණු වලින් සැකසුණු දිග පැදුරක් වැනි දෙයක් එල්ලා ඇති ආකාරය දැක ගැනීමට හැකි විය.

මෙම බඹර ආවරණය ඉදිකිරීම් කටයුතු 27 වැනි දා අවසන් වූ බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සීගිරි ව්‍යාපෘතියේ නිලධාරීහු පවසති. පසුගිය කාලයේ දිගින් දිගටම දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ට සීගිරිය සිංහ පාදය ආසන්නයේදී බඹර ප්‍රහාර වලට ලක්වන්නට සිදු විය.

පරිසර අමාත්‍යාංශයේ  නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස බඹර කලාප සහ සංචාරක කලාප වෙන් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළ බවත් මෙම ලණු පැදුරු දිගේ බොකල වැල් සිටුවා  බඹර කලාපයක් සහ සංචාරක කලාපයක් වෙන් කරන බව මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

බොකල නැමති වැල්  මේ සඳහා උපයෝගී කර ගැනීමට පරිසර පරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් වී සිටින බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය. බොකළ වැල් ඉතා ශක්තිමත් වැල් විශේෂයකි.ඉතා පහසුවෙන් විහිදී යන අතර වෙන් කිරීමකට හොඳ තෝරා  ගැනීමකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.