සුරියවැව කලිසම් ගැලවිලෙන් පෙනෙන්නේ පාලක නිරුවතයි

sooriyawewaසුරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රිඩාංගනයේ සිම්බාබ්බේ සමග පැවති තරග කාලසිමාවේදී ක්‍රිඩාංගණයේ තාවකාලික පදනම මත සේවය කල කම්කරුවන්ගේ වැටුප් ලබා දිමට පෙර ඔවුන් ඇද සිටි රෙදි ගලවාගැනිම නිසා පාලකයින් ගේ නිරුවත හෙළිදරව් වී ඇත.

ක්‍රිඩාංගණයේ වැසි ආවරණය යෙදීම සඳහා තාවකාලික පදනම මත කම්කරුවන් 100ක් පමණ බදවාගෙන ඇත. ශ්‍රි ලංකාව සිම්බාබ්බේ සමග පැවති තරගාවලිය ඊයේ (10) දින නිමා විමෙන් පසු එහි සේවය කල කම්කරුවන්ගේ තමන්ගේ දෛණික වැටුප් ලබා ගැනිමට ගිය අවස්ථාවේ එවැටුප් ලබා ගැනීමට පෙර ක්‍රිකට් ලාංජනය සහිත ඇඳ සිටින කලිසම ආපසු ඉල්ලා සිටීම නිසා ඔවුන්ට යට ඇඳුම පිටින්දෙ ගෙදර යෑමට සිදුවී ඇත.

” ටිකක් රෑ වෙනකම් ඉදලා හෙමින් සැරේ ගෙදර යනවා යැයි ” එක්පැ කම්කරුවෙක්ව පැවසීය. ක්‍රිකට්සි යනු මහත්වරුන්ය ගේ ක්‍රීඩාවක් බව ක්‍රිකට් පාලක මහත්වරුන්ට අමතක වී ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.