සුසන්තිකා වේදිකාවේ හාල් ගරයි

 

susanthika

 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආණ්ඩුවේ කුඩු, එතනෝල්, කැසිනෝ සූදු කරුවන් සිටින බවත් ඔවුන් පත් කරනු ලැබුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නොව ජනතාව බව සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මිය කියා සිටී.

”මේ විදියට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කරානම් ආච්චිට හාල් ගරලා තියෙයි” යනුවෙන් ඇය පැවසීය.

ආගමික නායකයින් ගෙන් සමාව ඇයද ආච්චිට හාල් ගරන හැටි කියන සුසන්තිකා ජයසිංහ

 

[vsw id=”/Rd0BmQ9Ib-Q” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.