සුළුතර වීම ගැටළුවක් නොවේ – විජේදාස රාජපක්ෂ

downloatrtre

නව ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තුව තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සුළුතර කණ්ඩායමක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වීම ගටලුඅවක් නොවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ කියා සිටී.

බහුතරයේ සහයෝගය ලබාගැනීම සඳහා  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ දැනටමත් සාකච්ඡා ආරම්භ කර  ඇති බව මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේය.

අනෙක් අතට අළුත් ඇමති මණ්ඩලයට සහ නව අණපනත් සම්මතකර ගැනීමට සහයෝගය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් නොලැබූනහොත් ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට බලය තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ පෙන්වා දෙයි.

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.