සේවක සංගම් රැවටු හැටි මෛත්‍රී කියයි

nurse

 

 

 

තමන් සුව සේවා අමාත්‍යවරයා හැටියට කටයුතු කල සමයේදී තමන් දැඩි මර්ධනයකට ලක් වූ බව ජනාධිපතිවරයා පැවසීය. මේ හේතුවන් තමන්ට ආණ්ඩුවට එරෙහි සේවක සංගම් නියෝජිතයින්  හමුවීමට පවා අසීරු වූ බව හෙද සේවා සංගම් ඇමතු ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

 

[vsw id=”/NXdYIaeAzxk” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.