සෝභිත හිමියනි ඔබ වහන්සේ නැති අඩුව දැනේ

maduluwawe sobitha himiශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ සැබෑ අධ්‍යාත්මික නායක දිවංගත මාදුළුවාසෝභිත හිමියන් වියෝ වී වසරක් සැපිරෙන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ නායකත්වය දුන් සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ව්‍යාපාරයේ මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය සහ සිසිර ජයමහ දෙපොලගේ මෙහෙයැවීමෙන් ප්‍රවීන ද්‍රශ්‍යමාධ්‍යවේදී වසන්ත කුලතුංගයන් විසින් පිටපත ලියා නිර්මාණය කරන ලද වාර්තා වීඩියෝ පටයක් එළිදැක්විණ.

“සෝභිත හාමුදුරුවෝ – සිංහ නාදය ඇති සංඝ සේනාපති“ lankanewsline ආචාරය සමඟින්.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!