හඩ්සන් වොෂින්ග් පව්ඩර් ගැන කථා කරයි

 

 

HUDS

 

හඩ්සන් මහත්මයා මොකද වුණේ…? – ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතා ට දැන් සියල්ල ඇතිවී තිබෙන බව කියා සිටී.

හඩ්සන් සමරසිංහ ගුවන් විදුලියෙන් පැන ගොස් ඇත්තේ ගුටි කෑමට බැරි නිසාය.තමන් රෙදි සේදීම මනාව කල බව ඔහු කියා සිටී.

 

 

[vsw id=”/Cq5sMPGTu-Q” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.