හඩ්සන් සමරසිංහ ජනාධිපති කොමිෂම හමුවට.

Hudson samaraශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතා බරපතල දූෂණ හා වංචා විමර්ශන ජනපති කොමිසම හමුවට අද (10) කැඳවනු ලැබීය.

හලාවත වැවිලි සමාගමේ සහ පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සිදුවූවායැයි පැවසෙන අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා එම කොමිසම ඔහුව මෙලෙස කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.