හමුදාවෙන් පැන ගිය 800ක් අත්අඩංගුවට

soldierහමුදා පොලිසිය විසින් සිදු කරනු ලැබූ ක්ෂණික මෙහෙයුමක දී පැය විසිහතරක් ඉක්ම යාමටත් පෙර යුද්ධ හමුදාවෙන් පලා ගොස් සිටි හමුදා සාමාජිකයන් අටසියයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පසු ගිය 19 වැනි දා හමුදා පොලිසියේ විශාල පිරිසක් දීපව්‍යාප්තව සිදු කරනු ලැබූ මෙහෙයුමකින් මේ සියලු දෙනා අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකිවී තිබේ.

වසර ගණනාවකට පෙර දී හමුදාවෙන් පලා ගොස් තිබූ මේ පිරිසට නීත්‍යානුකූලව ඉන් ඉවත් වීම සඳහා අවස්ථා කිහිපයකදීම අවසර ලබා දී තිබිය දී ඉන් ඉවත්ව නොසිට සැඟවී සිටිය දී මෙසේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.