ජිල්මාට් නැති හෙට දවසකට- නිරීක්ෂකයින්ට ගණන් කිරීම විමර්ශනයට අවසර

59565569upul3

 

 

ඡන්ද පත්‍රිකා ගණන් කිරීමෙන් පසුව එම ස්ථානයේදීම ප්‍රතිපල  මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින්ට පෙන්න සේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමටත්  ප්‍රතිපල දිස්ත්‍රික් ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ සිට කොළඹට ස්වීමට පෙර ඒවා මැතිවරණ නිරීක්ෂකයින්ට පෙන්වීමටත්මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය එකඟ වූ බව නීතිඥ්යින්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් ජසුරිය කියා සිටී.

 

ඡන්ද ගණන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව  තමන් ඉදිරිපත් කළ සියළුම යෝජනාවලට මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා එකඟත්වය පල කල බවඋපුල් ජසුරිය මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අනුවප්‍රතිපල නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්වීමට පෙර එම ප්‍රතිපල අක්‍රමිකතාවකින් තොරව ගණන් කෙරුණු බවත්  කොළඹට යැවුණු ප්‍රතිපල සහ අදල දිස්ත්‍රික් මධ්‍යස්තානයේදී

ප්‍රකාශයට පත්වූ ප්‍රතිපල අතර වෙනසක් නැති බව තහවුරු කරගත හැකිය.

ballot-papers

 

කොම්පියුටර් ජිල්මාට්

පසුගිය වතාවේ කොම්පියුටර් ජිල්මාට් කිරීම පිළබදව නැගුනු චෝදනාව වුයේ දිස්ත්‍රිකයේ සිට කොළඹට එවුනු ප්‍රතිපල අතරමගදී වෙනස් කෙරුණු බවය.

නව ක්‍රමය හරියාකාරව ක්‍රියාවට නැගුනහොත් නිරීක්ෂකයින්ගේ අවධානයට ලක්වෙන ප්‍රතිපල සම්බන්ධයෙන් ජිල්මාට් චෝදනා කිරීමට ඉඩක් නොලැබෙනු ඇත.

මැතිවරණ දවසේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 1,115 ක් සහ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන  304  ක කෙරන ගණන් කිරීම් විමර්ශනය කිරීම සඳහා

නිරීක්ෂකයින් 300 කට අවසර ලබා දී ඇත.

ඡන්ද ගණන් කිරීම සඳහා නිරීක්ෂකයින්ට ඉඩ ලැබෙන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙයයි.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.