හම සුදු වුනාට ලස්සන වෙන්නේ නැහැ -උමාරියා සිංහවංශ

 

Umaria-Sinhawansa2

උමාරියා සිංහවංශ ඇය දෙසැම්බර් මස 11වන දින නෙළුම් පොකුණේ දී ‘අයස්කාන්තය’ ප්‍රසංගයට එක්වීමටයි මේ දිනවල සුදානම් ව අතරේ සම සුදු කර ගැනීම පිළිබඳව ය දරු ම්ර්හ්ය හෙළිදරව් කළාය.

 

සම පැහැපත් වීමේ ආලේපන භාවිත කිරීමේ හේතුවන් අතුරු ප්‍රතිවිපාක  රසක් ඇති විය හැකිය.
වෙලදපොලේ ඇති විවිධ  වූ රසායනික පැහැපත් කිරීමේ ආලේපන භාවිතයෙන් දිගු කාලීනවපවතින පැහැපත් බවක් ලබා ගත  නොහැකි අතර ඒවා නොකඩවා භාවිතයෙන් තොරව පැහැපත්බව දිනපතාද පවත්වා ගත නොහැක.

රසායනික පැහැපත් වීමේ ආලේපන භාවිතය හේතුවෙන් සම තුනී විය හැකිය.

සමේ තද ගතිය අඩු වීම හේතුවෙන්  කුරුලෑ වලට වර්ධනය වීමට වැඩි  ඉඩ ප්‍රස්තාවත්ඇතිවන් අතර සමට  අභ්‍යන්තරයට ලැබෙන ආරක්ෂාවත් යම් ප්‍රමාණයකින් අඩු විය හැකියී.

තවත් ප්‍රධානම අවාසියක් නම් යි සමේ ආලෝක සංවේදී බවේ ඇතිවෙන අසමබරතාවය, මේනිසා සමේ බිබිලි මතු වීම , කැසීම වගේ ප්‍රතික්‍රියා සම මගින් ඇති  වනට ඉඩ තිබේ.

 

 

 

[vsw id=”/OYhHynob7t0″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.