හරක් හොරුනි මේ අහන්න

cowsමේ වනවිට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය පුරා සිදුවෙමින් පවතින කිරි ගොවියන් සතු කිරි ගවයන් සොරකම් කිරීමේ ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් නීතිය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවන බවත් මෙම තත්වය සම්බන්ධයෙන් විසඳුමක් ලබාදීමට බලධාරීන් මැදිහත් නොවන බවත් සඳහන් කරමින් ඊයේ (24) පන්නල නගරයේදී සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ සහ කිරි ගොවීන් සුරැකීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ මෙහෙය වීමෙන් ගොවිජනතාව විසින් සංවිධානය කළ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණි.

ඒ මඅවස්ථාවට කිරි ගොවීන් සුරැකීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ ජාතික සංවිධායක සුසන්ත කුමාර නවරත්න මහතා, සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ කැඳවුම්කරු නාමල් කරුණාරත්න මහතා සහ බුලත් ගොවීන් සුරැකීමේ සංවිධානයේ සංජීව කරුණාසාගර මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද කිරි ගවයන්ගෙන් සිය ජීවිකාව කරගෙන යන ගොවීන්ද එක්වී සිටිහිය.

මෙම කිර ගවයන් සොරකම් කිරීමට දේශපාලන හස්ථයක් සම්බන්ධ බවත් ගොවි ජනතාව පොලීසිය වෙත පැමිණිලි කළද ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදුකිරීම දුර්වල මට්ටමක පවතින බවත් කිරි ගොවියෝ එහිදී පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.