හලාවත නගරාධිපති එ.ජා.ප.යෙන් ඉල්ලය්.

chillaw

හලාවත නගර සභාවේ නගරාධිපති නීතිඥ ඩබ්ලිව්.ඒ. හිලරි ප‍්‍රසන්න ප‍්‍රනාන්දු මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් මහමැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකයෙකු වන ඒ මහතා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය යටතේ මැතිවරණයට තරග කර හලාවත නගර සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස තේරීපත් විය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වූ ආරාධනාවක් අනුව තමන් එම පක්ෂයෙන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව හිලරි ප‍්‍රසන්න ප‍්‍රනාන්දු මහතා පැවසී ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.