හලෝ කීමට 33% බද්දක් සහ අන්දරේකරණය

mobile phone call vatශ්‍රී ලංකාවේ සන්නීවේදන විප්ලවයක් පිළිබඳව කියමින් රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමතිවරයා ඇතුළු ඔහුගේ තාක්ෂණ ලෝලීන් කියූ සියල්ල පුස්සක් බවට පත කරමින් නොවැම්බර් 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක නව වැට් බද්ද සහ ජාතිය ගොඩ නැගීමේ බද්දත් සමඟ රුපියල් සියයක දුරකතන පෙරගෙවුම්කා ඞ්පතක් භාවිත කරන්නේ නම් ඉන් තුනෙන් එකක් බදු ලෙස අයවන බව රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ඒ.කේ සෙනෙවිරත්න කියා සිටී.

දුරකතන සන්නිවේදන සේවාවලදී වැට් හා ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්දට අමතරව බදු වර්ග දෙකක් අයවන බවත් ඔවුහු කීහ. ඒ අනුව දුරකතන සේවාවලදී ඉහත බදු දෙකට අමතරව සෙස් හා විදුලි සංදේශ බදු ද අය වේ.

දුරකතන සන්නිවේදන සේවා සැපයීමේදී සෙස් බද්ද සියයට 2ක්, විදුලි සංදේශ බද්ද සියයට 25ක්, ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද සියයට 2ක් සහ එකතු කළ අගය මත බද්ද සියයට 15ක් ලෙස අය වන බවත් ඒ සඳහා අදාළ සූත්‍රයක් වේ.

සේවා සපයන්නාගේ ගාස්තුව රුපියල් සියයක් නම්, බදු ලෙස රුපියල් පනහක් අය වන බවත්, ඔවුහු පැවැසූහ. දුරකතන සේවා සමාගමට රුපියල් සියයක් අය වන බව ද කීහ. ඒ අනුව ගාස්තුවෙන් සියයට පනහක් නොව, රුපියල් පනහක් ගාස්තුව ලෙස අයවන බව ද ඔවුහු පැවැසූහ. ඒ අනුව ගාස්තුව එකසිය පනහක් නම් බදු ලෙස අය වන්නේ සම්පූර්ණ ගාස්තුවෙන් තුනෙන් එකක් යැයි ද ඔවුහු ප්‍රකාශ කරති.

ඒ අනුව රුපියල් සියයක පෙර ගෙවුම් කාඞ්පතක් භාවිත කරන්නේ නම් ඉන් තුනෙන් එකක්, එනම් රුපියල් 33 ක් බදු ලෙස අයවේ.

කථා කිරීමට ලැබෙන්නේ රුපියල් 67 ක් පමණි.
අන්තර්ජාල සේවාවලදී විදුලි සංදේශ බද්ද ලෙස සියයට 10ක් අයවේ.

අන්දරේකරණය
නොමිලේ වයි ෆයි ලබාදීම ගැන කතා කළ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු පීරිස මේ ලෙසින් විදුලි සංදේශනයේ ව්‍යාප්තියේ දියුණුව අඩාල කිරීමට ’අපිට සල්ලි නැහැ‘ යන තර්කය භාවිතා කිරීමෙන් පෙනී යන්නේ ඔවුන්කි යන දේ හා කරන දේ අතර දැඩි පරතරයක් ඇති බවයි.

මීට පෙරත් එවැන්නෙක් සිටියේය ඒ අන්දරේය.

ඔහුගේ හකුරු හැදීම ගැන කියූ දේ සහ කරන දේ අතර පරතරය විමසු විට අන්දරේ කියා සිටියේ ‘ දේවයන්වහන්ස කියන කොට එහෙමයි කරන කොට මෙහෙමයි යනුවෙනි. වෙනසකට තිබෙන්නේ එ දවස අන්දරේ රජ වාසල කවටයා වීමත් මේ දවස දුරකථන ගාස්තු වැඩි කිරීම රජ වාසල අණින් සිදුවීමත්ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.