හාරකෝටියක වාලම්පුරියක්

walampuriමිලකල නොහැකි අගනා ටයිටේනියම් වර්ගයේ වාලම්පුරියක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. වත්තලදී මෙම වාලම්පුරිය රුපියල් කෝටි හතරකට විකිණීමට යාමේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැකකරුවන් හතර දෙනෙකු එක්වී මෙම ජාවරම කරගෙන ගොස් ඇති අතර මෙම වාලම්පුරිය විකිණීමෙන් ලැබෙන කෝටි හතර සිව්දෙනා අතර සමසේ රුපියල් කෝටිය බැගින් බෙදාගනිමට අදහස් කර ගෙන සිට ඇති බව පොලීසිය කියයි

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.