හැටන් පොලිස් කොට්ඨාශයේ පොලිස් නිල සුනඛ ඒකකය වැඩ අල්ලයි

police dog
පොලිස් නිල සුනඛ ජොනී

හැටන් පොලිස් කොට්ඨාශයේ පොලිස් නිල සුනඛ ඒකකය නැවත ස්ථාපිතකර  කළ මුල්ම මෙහෙයුම ඉතා සාර්ථක ලෙස නිමා කරන්නට හැකි වී තිබේ.  එම ඒකකය පිහිටුවා සතියක් ගත වන්නට මත්තෙන් ඊට අනුයුක්තව සිටින ජොනී නැමැති නිල සුනඛයා වටවල රොසැල්ල ප්‍රදේශයේ ලක්ෂ 3 1/2 ක මුදල් හා රන් භාණ්ඩ සොරකමක සැකකරුවන්   අත්අඩංගුවට ගැනීමට ‍පොලීසියට සහය වී තිබුණේය.

 ජොනී නැමැති සුනඛයා   සොරකම සිදුවූ නිවසට කිලෝ මීටරයක් පමණ එපිටදී සැකකරුවන් හඳුනාගෙන තිබේ. සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ වටවල රොසැල්ල ප්‍රදේශයේදීය.

සැකකරුවන් ගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීමෙන් පසු ඔවුන් විසින් සොරකම් කරන ලද මුදල් හා රන් අභරණ වලින් කොටසක් පොලීසිය සොයාගෙන තිබේ. .

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.