හැම දේම බැරි සිරිසේන-එස් බී දිසානායක

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මාධ්‍ය හමුව අමතමින් එස්  බී දිසානායක  ඇමතිවරයා කියා සිටීයේ හැම දේම  බැරි වී ඇති සිරිසේන දැන් ඡන්දය ඉල්ලීමට ඉදිරිපත් වී ඇති බවයි.

sbdissa

 

[vsw id=”/-N4r6OONyRw” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.