හිටපු ඇමතිට උදව් කරන්න ගොස් දෙකෝටියක් දඩ

හිටපු ඇමතිවරයකුට සම්බන්ධ බව කියන ස්කාගාර හිමියකුට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව රුපියල් දෙකෝටි දස ලක්ෂයක දඩයක් නියම කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

මෙලෙස දඩ නියම කර ඇත්තේ බලපත්‍රයේ කොන්දේliquorstore2සි උල්ලංඝනය කරමින් මත්පැන් බෝතල 68,000ක් දෙමටගොඩ ගබඩාවකට මාරු කිරීම හේතුවනි.

මෙම ස්කාගාර හිමිකරු නමට පමණක් ක්‍රියාකරන්නකු බවත් සැබෑ හිමිකරු කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු ඇමතිවරයකු බවත් වාර්තාවේ.

පසුගිය ජනවාරි 8 වැනිදා ජනපතිවරණයෙන් දින අටකට පසුව මෙම මත්පැන් තොගය දෙමටගොඩ ගබඩාවකට ගෙනැවිත් ඇති අතර අත්අඩංගුවට ගත් බෝතල සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවට බාරදී ඇත.

මෙම ස්කාගාරයේ වර්ග හත අටක මත්පැන් නිපදවන බවද වාර්තාවේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.