හිටපු. මහ බැංකු අධිපති ගේ දුෂණ 163 ක්-ලක්ෂ 660 ක්…………..

Arjuna Mahendranශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ බැඳුම්කර වංචාව සිදු වූ සමයේ එහි අධිපතව සිටි අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා 163 වතාවකදී මහජන මුදල් ලක්ෂ 660ක් හොරකම් කර ඇති බව අනාවරණය වේ. මේ බව අනාවරණය වන්නේ මහ බැංකුවේ අභ්‍යන්තර විගණන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කළ විගණනයකිනි.

මහ බැංකු අධිපතිවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන්නේකුට කෙඩිට්කාඩි ගණුදෙණු සඳහා හිමි මුදල් ප්‍රමාණයද අතික්‍රමණය කරමින් ඔහු මෙම මුදල් භාවිතය සිදු කර ඇති අතර අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා මහ බැංකුවේ අධිපතවරයා ලෙස සිටි සමයේ ප්‍රසිද්ධ මිලදීගැනීමක් වූ ලක්ෂ 20ක් වටිනා යුරෝපීය ඇඳුම මිලදී ගෙන ඇත්ති ආකාරයද මෙම විගණන වාර්තාවෙන් එළියට පැමිණ තිබේ.

ඔහු එක් ඉන්දීය සමුළුවකට සහභාගී වූ අවස්ථාවක නවාතැන් පහසුකම් සඳහා එකම දිනයේ හෝටල් දෙකක බිල් ඉදිරිපත් කර තිබීමද විශේෂත්වයකි.

* සිය ක්‍රෙඩිට් කාඩ් භාවිතයේදී මාසික ක්‍රෙඩිට් කාඩි වියදම්වල සාමාන්‍ය ඉතා ඉහළ අගයක් වීම,

*ගෙවීම් සම්බන්ධයේන ඉන්වොයිස් නොතිබීම, අත්තිකාරම් පියවීම සඳහා පිළිගත නොහැකි ඉන්වොයිස් ඉදිරිපත් කිරීම,
*නිල වියදම් සඳහා විගණන සාක්ෂි නොතිබීම,
*පෞද්ගලික වියදම් පියවීම සඳහා ප්‍රමාද වීම, සිංගප්පූරූවේ දරන ලද පෞද්ගලික වියදම් නොපියවීම,
* පෞද්ගලික වියදම් සඳහා ගෙනෙන ලද මුද්දර ගාස්තු නොපියවීම,
*ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත සීමා ඉක්මවීම නිසා ගාස්තු ගෙවීම, අදාළ නොමැති වියදම් නිල වියදම් ලෙස සැලකීම, *
මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාමාර්ගයේදී මහ බැංකු නීති උල්ලංඝනය කිරිම, අධිපති නිල නිවසට ඉතා ආසන්න වෙනත් නවාතැන්වල සිටීම,
*ස්ථාවර ප්‍රාග්ධන නිසි ආකාරව ගිණුම් ගත නොකිරිම සහ භෞතිකව නොතිබීම, පරස්පර විරෝධී අගයන් වාර්තා වීම, මුදල් පියවීම සඳහා එකිනෙකට වෙනස් තොරතුරු සැපයීම,
* සුරාබදු නීති රීති උල්ලංඝණය කිරීම ආදිය සිදු කර ඇති බව විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.
*එකම දිනයක එක හෝටලයකට වඩා වැඩි බිල්පත් ඉදිරිපත් කිරීම, නික්ම යාම/ගොඩබැසීම දිනයන් හි පරස්පර විරෝධී තත්වයන් තිබීම,
* හෝටල් වෙන් කිරීම සහ ගමන් බිලපත් පරස්පර විරෝධී තත්වයන් තිබීම, හොටල් වෙන් කිරීම සහ ගමන් බිල්පත් අත්හිටුවීමේදී විගණනයට සාක්ෂි නොතිබීම,
* වදේශ සංචාර නිතර අත්හිටුවීම, වැඩිපුර අමුත්තන් සඳහා නවාතැන් වෙන් කිරීම, අධික ගෙවීම් කිරීම අදී ක්‍රමිකතා සිදු කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ දූෂණ විරෝධී හඬ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ මහතා සඳහන් කර සිටියේ තක්කඩි හොරෙකු ලෙස මහජන මුදල් බරපතල ලෙසම විනාශ කර ඇති හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතාට එරෙහිව තමන් නුදුරේදීම දූෂණ මර්ධණ කමිටු ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණිලි කිරීමට කටයුතු කරන බවය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.