හිත මිතුරු බදු මංගලගෙන්

mangala-samaraweera-1යෝජිත නව දේශීය ආදායම් පනත මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ බදුකරණය සරල කරන අතර, ඉදිරියේදී එය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ආයෝජකයන්ට මිත්‍රශීලී පනතක් වනු ඇතැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පැවසීය.

රවි කරුණානායක සමයේ බදු අය කිරීම ඉතා ව්‍යාකුල වූ අතර දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් මුදල් ඇමතිවරයා අතර තිබුනේ ආතිතිදායක ගණුදෙනුවකි.

මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා ඉතා ඉවසිලිවන්ත ලෙස වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් හට සවන් දුන්නේය.

මෙම යෝජිත නව පනත සම්බන්ධයෙන් හෝ බදු අයකිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් ඒවාට සාධනීය ප්‍රතිචාර දැක්වීමට තමන් සූදානම් යැයි පැවසූ අමාත්‍යවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් හට යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත ඒවා ඉදිරිපත් කරන්නැයි අමාත්‍යවරයා වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් හට දැනුම් දුන්නේය.

දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලනමය හා තාක්ෂණික ගැටළු පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමුකළ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දේශීය හා විදේශීය පුහුණු අවශ්‍යතාවය පිළිබඳවද මෙහිදී අදහස් පළ කළහ. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක අවශ්‍යතාවය පිළිබඳවද ඇමතිවරයාගේ අවධානය යොමු කරවන ලදී.

බදු සහන

2016.07.14 දිනැති වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රෙල්ඛ අංක 01/2016 හෝ එයට කරන ලද සංශෝධනවලට අනුකූලව නිකුත් කරන ලද taxesබලපත්‍රයක් උපයෝගී කර ගෙන රජයේ නිලධාරියකු විසින් මිලදී ගන්නා, දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද මෝටර් රථයක් හෝ ආනයනය කරනු ලබන මෝටර් රථයක මිල, රක්ෂණය සහ ගැල් කුලිය ඇතුළත් වටිනාකම අනුව ගෙවිය යුතු නිෂ්පාදන බද්ද පහළ දමා ඇත.

නව බදු සංශෝධනයට අනුව වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති චක්‍රෙල්ඛ අංක 01/2016 හෝ එයට කරන ලද සංශෝධනවලට අනුකූලව නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයක් උපයෝගී කර ගෙන මිල දී ගනු ලබන මෝටර් රථයක මිල ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් 25,000/- ට නොවැඩි නම් නිෂ්පාදන බද්ද, ගෙවිය යුතු බදු ප්‍රමාණයයෙන් සියයට 35 ක් හා ඩොලර් 30,000 ට නොවැඩි නම් නිෂ්පාදන බද්ද, ගෙවිය යුතු බදු ප්‍රමාණයෙන් සියයට 40 ක් ලෙසින් සංශෝධනය කර ඇත.

මීට පෙර 2016.11.10 වැනි දිනැති අංක 1992/29 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද උපලේඛනයට අනුව මෙම කාණ්ඩය වෙනුවෙන් අයකරන ලද නිෂ්පාදන බද්ද, ගෙවිය යුතු බදු ප්‍රමාණයෙන් සියයට 50 කි. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කර ඇති මෙම අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි සඳහන් නියෝගය 2017.06.10 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන බව සඳහන්ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.