හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර ගෙන් කුඩු ගැන විවාදයකට අභියෝගයක්

මගේ තාත්තා කුඩු ගෙනාවා කියනවා නම් ප්‍රසිද්ධ විවාදයකට එන්න – පළාත් සභා මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර

පොදු අපේක්ෂකතුමාට සහාය දෙන සරත් මනමේන්ද්‍ර කියනවා ඔබේ තාත්තයි කොලොන්නාවට කුඩු ගෙනාවෙ කියලා. මොකද ඔහු මේ තරම් ඔබට වෛර කරන්නේ

මගේ තාත්තා කුඩු ගෙනාවා කියනවා නම් ප්‍රසිද්ධ විවාදයකට එන්න – පළාත් සභා මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර

පොදු අපේක්ෂකතුමාට සහාය දෙන සරත් මනමේන්ද්‍ර කියනවා ඔබේ තාත්තයි කොලොන්නාවට කුඩු ගෙනාවෙ කියලා. මොකද ඔහු මේ තරම් ඔබට වෛර කරන්නේ

ඇත්තටම මම තවම ඔය මනුස්සයාව දැකලත් නෑ. මගේ තාත්තා කුඩු ගෙනාවා කියලා එයා කියනවා නම් මම කියනවා ඒක සාක්ෂි ඇතිව ඔප්පු කරන්න කියලා. මගේ තාත්තා එක්ක කුඩු බිස්නස් කරපු ගනුදෙනුකාරයෝ කවුද, ඒ කුඩු බීලා මැරුණ අය කවුද? ඒ මුදල් බැරවුණු ගිණුම් මොනවාද? මේවා සාක්ෂි ඇතිව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්නම් මම එයාට ආරාධනා කරනවා විවෘත සංවාදයකට එන්න කියලා. සරත් මනමේන්ද්‍රගේ ඉතිහාසය මම හොඳට දන්නවා.

මව්බිම

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.