හිරුණිකා සහ සෝලංගආරච්චි රහස් හෙළිදරව් කරති

ඊයේ අන්ගොඩ පැවති රැස්වීමකදී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර කියා සිටීයේ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ තමන් සහ මව නිවසින් එළවා දැමීමට උත්සාහ කල බවයි.
සෝලංගආරච්චි කියා සිටීයේ ආණ්ඩුව ප්‍රහාරකයින් ගෙන්වා ගෙන රහසිගත ස්ථානයක රඳවා ගෙන සිටින බවයි.

hirunika01

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.