හෙල සිනමාවට දිරි දුන් ජේෂ්ඨ කලාකරුවන්ගේ දීමනා ඉහළට !

increasingජේෂ්ඨ කළා කරුවන්ට මෙතෙක් ලබා දී තිබූ දීමනාව රුපියල් 5000 ක් දක්වා වැඩි කර දීමට ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව කටයුතු කෙරේ.

හෙල සිනමාවට අත දුන් ජේෂ්ඨ කලාකරුවන් 57 ත් දෙනකු සඳහා වැඩිකළ දීමනාව පිරිනැමීමේ උත්සවය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

මෙම දීමනාව ලබාදීම ආරම්භ කරනු ලැබුවේ ජනාධිපති ජේ. ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ රජය යටතේ 1987 දී ය. මුලින් එය රුපියල් 500 ක් වූ අතර පසුව එය රුපියල් 2000 දක්වා වර්ධනය විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.