හොඳ ඉල්ලමකි පල්ලම පොලීසිය

moneyරුපියල් හැටලක්ෂයක වාර්තා ගත අදායමක් ලබමින් පල්ලම පොලීසිය තමන් හොඳ ඉල්ලමක් බව සනාථ කොට ඇත. ගෙවී ගිය 2017 වසර තුළ වැඩිම දඩ ආදායම උපයා ඇත්තේ පල්ලම පොලීසියේ දුෂණ මර්ධන ඒකකය විසින් බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ඔවුන් සිදු කරන ලද වැටලීම් 442ක සැකකරුවන් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමේදී දඩ මුදල් ලෙස රුපියල් හැටලක්ෂ විසිදෙදහස් පන්සියයක (රු. 6,022,500) මුදලක් රජයට අය වී ඇත.

මෙහිදී නීති විරෝධි මත්පැන් නිෂ්පාදනය කිරීම, ළඟ තබා ගැනීම සහ අලෙවි කිරීම යන චෝදනා යටතේ සැකකරුවන් 271 දෙනෙකුව පල්ලම පොලීසියේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ගෝඩා ළඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නඩු 58ක් පවරා තිබේ.

ඔවුන්ට අධිකරණය විසින් රුපියල් තිස්හටලක්ෂ හැටතුන්දහසක (රු. 3,663,000) දඩ මුදලක් නියම කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.