හොරු නැතිනම් දින සීය බැහැ-හරීන් ප්‍රනාන්දු

සංග්‍රාමය වැඩ සටහනට සහභාගී වූ හරින් ප්‍රනාන්දු මහා ඇමතිවරයා කියා සිටීයේ චෝදනා ඇති අය එක්කර ගත්තේ නැතිනම් දින සීයේ වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක නොකළ හැකි බවයි.
චෝදනා ඇති අය එක්කර ගැනීම නිසා තමන්ද උභතෝකෝටියකට මැදිවී සිටින බව හරින් ප්‍රනාන්දු පිළිගත්තේය.
දැන් හොරු සමග හෙළුවෙන් සිටීමට සිදුවී තිබෙනවා නොවේදැයි සුනිල් හදුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේය.

download (59)

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.