ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කරමින් ඉඩම් බලපත්‍ර ලබා දීම

Deedවවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ වවුනියාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පවුල් 370 ක් සඳහා ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කරමින් ඉඩම් බලපත්‍ර ලබා දීම පසුගියදා බණ්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි තිරීමේ හා හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතාගේ ප්‍රධානත්යෙන් සිදුවිය.

වවුනියාව කට්පහපුරම් විද්‍යාලයේ දී පැවති උත්සවයකදී කට්පහපුරම් , පම්පමඩු ඇතුළු ගම්මාන කිහිපයක පදිංචිකරුවන් වෙත ඉඩම් බලපත්‍ර ලබා දීම මෙහිදි සිදුවිය.

වවුනියාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් උදයරාසා මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ වවුනියාව සංවිධායක පී.ඒ. කරුණාදාස මහතා සහ ප්‍රාදේශිය දේශපාලකයින්, නිලධාරින් , ප්‍රතිලාභීන් ඇතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක්වූහ.
දිනසේන රතුගමගේ

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.