19ට අත උස්සන්න- නීතිවේදී සංගමය

 

මේ තීරණාත්මක මොහොතේදී තම තමන්ගේ දේශපාලන සහ/හෝ වෙනත් භේදයන් පසෙක ලා දේශයේ උපරිම යහපත වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය සියලුම පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

මේ තීරණාත්මක මොහොතේදී තම තමන්ගේ දේශපාලන සහ/හෝ වෙනත් භේදයන් පසෙක ලා දේශයේ උපරිම යහපත වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය සියලුම පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිලිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය නිකුත්කළ නිවේදනයක එබව සඳහන් වේ.

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් මෙසේද සඳහන් වේ.

ශ්‍රී ලංකාව තුල නීතියේ ආධිපත්‍යය ස්ථාපිත කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය අඛණ්ඩව කැපවී සිටියි. සෑමවිටම අපගේ නොසැලෙන ස්ථාවරය වූයේ නීතියේ ආධිපත්‍යය උත්ථම්භනය කිරීමට කැපවුණු ප්‍රජාත්‍රන්තවාදී සමාජයක අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, පොලීසිය ඇතුළු රාජ්‍ය සේවයේ ස්වාධීනත්වය, යහපාලනය සහ දූෂණය පිටුදැකීම අත්‍යාවශ්‍ය බවයි.

යෝජිත 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අන්තර්ගත මේ හා අදාළ විධි විධාන මෙකී පුරුෂාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ කටයුත්තේදී අනිවාර්යය සහ ඉතා වැදගත් පියවරක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය දකී.

විශේෂයෙන්ම, මෙම අවස්ථාවේදී 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අන්තර්ගත පහත ක්‍රියාමාර්ග තීරණාත්මක වන අතර ඒවා වහා ක්‍රියාත්මක කල යුතු වේ.

-ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව නැවත පිහිටුවීම.
– ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඇතුළු ස්වාධීන කොමිෂන් සභා නැවත පිහිටුවීම
– තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය මූලික අයිතියක් ලෙස පිළිගනිම
– ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සහ අභියාචනාධිකරණයට විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීමේදී විනිවිද පෙනෙන සහ පිළිගත් ක්‍රියාපටිපාටියක් ඇති කිරීම.
– 18 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ ප්‍රතිපාදන අහෝසි කිරීම

මෙකී ක්‍රියාමාර්ග වහා පැනවීම සහතික කරන ලෙස සියලුම පාර්ශවයන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටී.

මේ තීරණාත්මක මොහොතේදී තම තමන්ගේ දේශපාලන සහ/හෝ වෙනත් භේදයන් පසෙක ලා දේශයේ උපරිම යහපත වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය සියලුම පාර්ශවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.