2007 අය වැය පරාජය කොට යුද්ධය නැවත්වීමට එ.ජා.ප. ය කුමන්ත්‍රණය කළා. හිටපු ජනපති මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් කියයි

හුසේන් කුමරුට ජනාධිපති හා අගමැති දුන් ප්‍රතිඥාව යන නමින් හිටපු ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද නිකුත් කල මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් මෙලෙස චෝදනා කරනවා. ඇමරිකානු යෝජනාව පිලි ගැනීම 1815 ගිවිසුමට අත්සන් කිරීම හා සමානයැයි වැඩි දුරටත් එම මාධ්‍ය නිවේදනයෙන් එතුමා පෙන්වා දෙනවා.

සම්පුර්ණ මාධය නිවේදනය පහතින්.
mahi r1
mahi r2
mahir3

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.