2030 ලංකාවේ දුප්පතුන් නැහැ ග්‍රාමශක්ති වැඩ අරඹයි!

maithripala-sirisena-12030 වන විට දිළිදුකම පිටු දැකීම අරමුණු කරගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහනට අදාළ ජාතික වැඩපිළිවෙල එළිදැක්වීම පෙරේදා (20) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය.
මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කරන මෙම වැඩසටහන මගින් රට තුළ පවතින දිළිදුභාවය සදහා හේතුවන අභියෝග අවබෝධ කර ගනිමින්, ඒ සදහා තිරසර විසදුම් ඉදිරිපත් කිරීම අරමුණ වේ. මෙහි ආරම්භයේදී ගම් 1000 ක් ආවරණය කරයි. 2020 වර්ෂය වන විට ගම් 5000 කට ව්‍යාප්ත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.
එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක මත පදනම්ව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.