ප්‍රථම මහා භාරකාරිය

c2481e0debcc37f662c5e0a462f07dce_L

 

 

 

 

ශ්‍රී ලංකාවේ මහාභාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රථමවරට මහාභාරකාරවරිය ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් අනුව නීතිඥ තරංගනී කීනවින්න දිසානායක මහත්මිය පත්කර තිබේ. වසර 1922 ආරම්භකර ඇති මහාභාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙම තනතුරට පත්වූ ප්‍රථම කාන්තාව ඇය වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම මහාභාරකාරවරිය වශයෙන් නීතිඥ දිසානායක මහත්මිය ලබන බදාදා(13) පෙරවරුවේදී එම දෙපාර්තමේන්තුවේදී වැඩ භාරගැනීමට නියමිතය.

නීතිඥ දිසානායක මහත්මිය කොළඹ දේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යාවකි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නීතිඥවරියක් වශයෙන් 1983දී දිවුරුම් දුන් ඇය ජනාධිපති නීතිඥ ජේ. ඩබ්ලිව් සුභසිංහ සහ රාජනීතිඥ එච්.ඩබ්ලිව් ජයවර්ධන යන මහත්වරුන්ගේ කණිටු නීතිඥවරිය ලෙස 1991 දක්වා කටයුතු කර තිබේ. පසුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභිආචනාධිකරණයේ නීතිඥවරියක් ලෙසද කටයුතු කළාය. දිසානායක මහත්මිය නියෝජ්‍ය මහාභාරකාර ධූරයට පත්වූයේ 2008 වර්ෂයේදීය.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.