වාසු යළි කුනුහරුපයෙන්

wasu

වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයා මීට පෙර අගමැතිවරයාට තිත්ත කථාවෙන් බැන වැදුණු අතර යලිත් වතාවක් තමන්ට බාධා කළ මන්ත්‍රීවරුන්ට කුණු හරුපයෙන් සංග්‍රහ කිරීමට පසු බට  නොවීය.

වාසු වෙනස් නොවන හෙයින් දැන් කල හැකි එකම දෙය වාසු කතා  කරන විට පාසල් ළමුන්ට පාර්ලිමේන්තු ගැලරිය තහනම් කිරීමයි.

 

[vsw id=”/ExcxKd_CzYk” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.