වැඩි ඡන්ද107 කින් අයවැය ගොඩ

නව රජයේ අයවැය වැඩි ඡන්ද 107 කින් සම්මත විය. අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය අවසන ඡන්ද විමසීමේදී අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 159ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 52ක්ද ලැබිණි.

මන්ත්‍රීවරු 13 දෙනෙක් ඡන්දය දීමට පැමිණ නොසිටියහ.

අයවැය ඡන්ද විමසීම අවස්ථාවේදී අතුරලියේ රතන හිමි, මහින්ද රාජපක්ෂ, එම්.කේ.ඩී.එස්.ගුණවර්ධන, ගීතා කුමාරසිංහ, ලොහාන් රත්වත්තේ, සිරිපාල ගම්ලත්, ජනක තෙන්නකෝන්, ප්‍රේමලාල් ජයසේකර, මනුෂ නානායක්කාර, සිවමෝහන්, ශිවශක්ති ආනන්දන්, කනක හේරත් යන මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවේ නොසිටියහ.

මහින්ද රාජපක්ෂ

හිටපු ජනපති හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අයවැය දෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ නොසිටියේය.

ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් හා ඩග්ලස් දේවානන්ද අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්හ.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අයවැයට එරෙහිව ඡන්දය දුන් අතර පක්ෂයේ තීරණයට පටහැනිව සන්ධානයේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අයවැයට විරුද්ධව  ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

මන්ත්‍රීවරු 12 දෙනෙක් ඡන්දය දීමට පැමිණ නොසිටියහ.

අයවැය විවාදයේ ඡන්ද විමසීම දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවේ. නමින් ඡන්ද විමසීම සිදුකැරේ.

දෙමළ ජාතික සන්ධානය අයවැයට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!