නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ මිල අධිකම නාවිකයා යෝෂිත – ලක්ෂ 217

3418-yoshitha-wants-to-join-his-fathers-security-division356710812

නාවික හමුදාවට කල බඳවා ගැනීම් කිරීමේදී විශ්වාශය  පලුදු වී ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස කියා සිටියේය.

යෝෂිත රාජපක්ෂ සාමාන්‍ය පෙළ  විෂයන් 6 ක් සමත් වී නැති අතර දවස් විස්සක ෆුන්වෙන් පසු ඔහුව ව එංගලන්තයට යැවු බව නලින්ද ජයතිස්ස පැවසීය.

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සමත් නැති වුනත් ඔහුට ආචාර්ය උපාධිය හැදෑරීමට රජයේ මුදලින් පහසුකම් සලසා දුන් බව නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට නිල වශයෙන්පැමිණිල්ලක් කලනම්ත් මේ තාක් ඊට සිදුවූ දෙයක් නැති  බව මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු වාර්තා කිරීම රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති රුවන් විජේවර්ධන විසින් සිදු කල යුතු බව නලින්ද ජයතිස්ස පෙන්වා දුන්න්නේය.

නලින්ද ජයතිස්ස පෙන්වා දෙන වියහිය දම් සත්‍ය නම් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ මිල අධිකම නාවිකයා යෝෂිත රාජපක්ෂයි-රුපියල් ලක්ෂ 217 යි .

 

[vsw id=”vUIvItH9NuA” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.